język angielski język niemiecki

Aktualności

11 sierpnia 2023Modernizacja strony internetowej


Przechodzimy modernizację strony internetowej. Za utrudnienia przepraszamy.

11 sierpnia 2023Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Przedsiębiorstwa MŚP z makroregionu Polski Wschodniej do 25 października będą mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności.

Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w...

więcej »

11 sierpnia 2023Ścieżka SMART

Do 30 października 2023 roku przyjmowane są wnioski do konkursu SMART dla MŚP oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

* prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
* wdrożenie wyników prac B+R,
* rozbudowę infrastruktury badawczej,...

więcej »