język angielski język niemiecki

Ścieżka SMART

Do 30 października 2023 roku przyjmowane są wnioski do konkursu SMART dla MŚP oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

* prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
* wdrożenie wyników prac B+R,
* rozbudowę infrastruktury badawczej,
* transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
* oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Więcej informacji na stronie organizatora:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart-nabor-2