język angielski język niemiecki

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Przedsiębiorstwa MŚP z makroregionu Polski Wschodniej do 25 października będą mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności.

Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa.

Więcej informacji na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/automatyzacja-i-robotyzacja-w-msp