język angielski język niemiecki

Usługi

Usługi świadczone przez C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa obejmują cztery podstawowe obszary wsparcia naszych Klientów:

  • doradztwo europejskie, związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych UE
    i Funduszu Spójności, a także innych źródeł dofinansowania projektów
  • doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, obejmujące kompleksowe usługi
    prawno-finansowe związane z przygotowaniem projektów i prowadzeniem postępowań PPP
  • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji projektów inwestycyjnych
  • szkolenia dedykowane podmiotom publicznym, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym

Ponadto, w ramach szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego, oferujemy usługi z zakresu pomocy publicznej, zamówień publicznych, finansowania inwestycji oraz doradztwa biznesowego.