język angielski język niemiecki

Doświadczenie

W ciągu niemal 10 lat działalności udało nam się osiągnąć pozycję stabilnej firmy doradczej, funkcjonującej w oparciu o sprawdzone metody współpracy z naszymi Klientami. Pracujemy na terenie całego kraju. Jesteśmy obecni w wielu branżach i sektorach gospodarki, z których najważniejsze to:

 • infrastruktura sportowa
 • ochrona zdrowia
 • informatyzacja
 • turystyka i hotelarstwo
 • badania i rozwój
 • edukacja i szkolnictwo wyższe
 • infrastruktura drogowa
 • gospodarka odpadami
 • gospodarka wodno-ściekowa
 • termomodernizacja
 • odnawialne źródła energii
 • kultura
 • rewitalizacja
 • kapitał ludzki