język angielski język niemiecki

Fundusze unijne

C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wszelkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE i Funduszu Spójności, a także dotacji krajowych i zagranicznych.

Pod względem liczby i wartości pozyskanych dotacji, od lat jesteśmy niezmiennie jedną z wiodących firm doradczych w Polsce. Wartość projektów, na które pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków europejskich przekroczyła 1 miliard złotych. Obsługujemy wszystkie programy operacyjne, zarówno na poziomie krajowym, jak też regionalnym.

Nasze usługi związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich i innych środków bezzwrotnych obejmują w szczególności:

 • analizę zdolności finansowej, prawnej i technicznej w procesie ubiegania się o dofinansowanie,
  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia pomocy publicznej
 • dobór optymalnego programu operacyjnego lub pomocowego
 • ocenę możliwości i intensywności wsparcia ze środków pomocowych
 • sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej projektu, w tym studium wykonalności,
  biznes planu, wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku
 • przygotowanie koncepcji technicznej projektu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów inwestycyjnych oraz dotacji na e-biznes
 • monitorowanie procesu oceny projektu
 • reprezentowanie klienta w ramach przysługujących mu środków odwoławczych
 • asystowanie w procesie negocjacji z instytucją zarządzającą i podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
 • zarządzanie dofinansowanym projektem
 • monitorowanie, sprawozdawczość i rozliczenie projektu
 • bieżącą obsługę prawną i finansową realizowanego projektu

Kancelaria doradza także podmiotom i spółkom publicznym w zagadnieniach związanych z oceną występowania w projektach pomocy publicznej. Kancelaria świadczy usługi obejmujące analizę prawidłowości i dopuszczalności stosowania środków pomocowych, przeprowadzanie testu prywatnego inwestora, tworzenie programów pomocy publicznej i rekomendacji optymalnej formy wspierania
przez organy publiczne podmiotów wykonujących działalność na zasadach konkurencji rynkowej.

Zapytaj o ofertę »