język angielski język niemiecki

Aktualności

18 sierpnia 2021Bony na cyfryzację

Od 20 września do 20 października PARP prowadzić będzie nabór wniosków o tytule bon na cyfryzację. MŚP z całej Polski mogą liczyć na 85% wsparcia w ramach pomocy de mnimis na wydatki związane z zakupem rozwiązań informatycznych służących cyfryzacji i optymalizacji działalności dotkniętej przez COVID. Przewidziana alokacja środków wynosi 110 mln. zł.

25 marca 2021Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej

PARP przeznacza 50 milionów złotych na wsparcie eksportu MŚP funkcjonujących na terenie Polski Wschodniej. Nabór potrwa od 18 października do 22 grudnia 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 złotych przy 85% dofinansowaniu projektu. W ramach projektu sfinansować można usługi doradcze związane z przygotowaniem do eksportu, marketing i promocję, udział w...

więcej »