język angielski język niemiecki

Szkolenia

C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oferuje prowadzenie szkoleń z dziedzin objętych specjalizacjami Kancelarii oraz przygotowanie i zarządzanie kompleksowymi programami szkoleniowymi współfinansowanymi ze środków europejskich.

Prowadzimy zarówno szkolenia otwarte, jak też zamknięte oraz „szyte na miarę”. Współpracujemy
z firmami szkoleniowymi i instytucjami publicznymi organizującymi szkolenia dla swoich pracowników.
Na zlecenie Ministra Rozwoju Regionalnego mieliśmy przyjemność przeprowadzić ogólnopolskie projekty szkoleniowe „Euro na sport”, „Euro na zdrowie”, „Euro na edukację” i kompleksowe szkolenia
dla pracowników systemu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, jak również ogólnopolskie szkolenia z partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Nasze szkolenia i warsztaty obejmują w szczególności następującą tematykę:

 • pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy europejskich
 • wypełnianie wniosków aplikacyjnych
 • opracowywanie biznes planów i studium wykonalności projektów
 • fundusze UE - stosowanie procedur odwoławczych
 • zagadnienie projektów generujących dochody
 • pomoc publiczna a fundusze unijne
 • rozliczanie dofinansowanych projektów
 • zarządzanie projektami
 • kontrola projektów dofinansowanych ze środków UE
 • pozyskiwanie dotacji celowych na tworzenie lokali komunalnych i socjalnych
 • dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG
 • partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje
 • rynek PPP w Polsce – realizowane projekty
 • procedury wyboru partnera prywatnego / koncesjonariusza
 • umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym / umowa o koncesji na roboty budowlane

Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez praktyków z doświadczeniem w tematyce oferowanego szkolenia.

Eksperci Kancelarii występują także na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach.

Zapytaj o ofertę »