język angielski język niemiecki

Kancelaria prawna

Usługi doradztwa prawnego świadczone są przez kancelarię prawną, której właścicielem jest radca prawny dr Rafał Cieślak. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw oraz podmiotów prawa publicznego. Kancelaria specjalizuje się w doradztwie prawnym i biznesowym związanym
z prowadzeniem działalności gospodarczej, realizacją projektów inwestycyjnych oraz zapewnianiem bezpieczeństwa prawnego w obrocie gospodarczym.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • tworzenie, przekształcanie i likwidację podmiotów prawnych
  • sporządzanie audytów prawnych
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów
  • udzielanie konsultacji i sporządzanie opinii prawnych
  • udział w negocjacjach handlowych
  • sporządzanie pism procesowych
  • reprezentowanie przed sądami i urzędami
  • bieżącą obsługę prawną prowadzonej działalności

Przejdź na stronę internetową kancelarii www.cieslak.waw.pl

Skontaktuj się z radcą prawnym »