język angielski język niemiecki

O nas

C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to warszawska firma doradcza, która powstała w 2004 r. w związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych i rozwojowych. Obok podstawowego profilu Kancelaria rozwinęła również działalność w zakresie szerokiego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych, obejmująca w szczególności kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, doradztwo prawne w zakresie udziału w postepowaniach przetargowych prowadzonych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz doradztwo prawne
w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych.

W ramach naszej oferty świadczymy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa europejskiego, prawnego i gospodarczego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, przedsiębiorstw, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych.

W ogólnopolskim rankingu firm doradczych specjalizujących się w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy unijnych, prowadzonym przez wydawnictwo „Fundusze Europejskie”, zostaliśmy sklasyfikowani jako jedna z wiodących firm doradczych pod względem skuteczności pozyskiwanego dofinansowania. W rankingu magazynu FORBES (2009) uznano nas za najskuteczniejszą firmę doradczą na Mazowszu.

W prestiżowym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2015, mec. Rafał Cieślak został rekomendowany jako specjalista w kategorii „Projects & Infrastructure” za doświadczenie w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kancelaria prowadzi także szeroką działalność szkoleniową i edukacyjną. W ostatnich latach na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej, zrealizowaliśmy ogólnopolskie projekty edukacyjne w zakresie PPP i funduszy unijnych. W szkoleniach i konferencjach z udziałem Kancelarii wzięło udział już ponad 10 000 osób.

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą doradczą, która z sukcesem doprowadziła do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i realizacji projektu metodą PPP. Ponadto świadczyliśmy usługi doradcze przy pierwszym postępowaniu PPP na szczeblu rządowym w  Polsce.

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki „Case Studies”, w której zawarte są opisy projektów zrealizowanych z sukcesem przez Kancelarie.

Sukcesy naszych Klientów osiągane dzięki wsparciu Kancelarii odzwierciedlają posiadane przez nas referencje.