język angielski język niemiecki

Bony na cyfryzację

Od 20 września do 20 października PARP prowadzić będzie nabór wniosków o tytule bon na cyfryzację. MŚP z całej Polski mogą liczyć na 85% wsparcia w ramach pomocy de mnimis na wydatki związane z...

więcej »

Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej

PARP przeznacza 50 milionów złotych na wsparcie eksportu MŚP funkcjonujących na terenie Polski Wschodniej. Nabór potrwa od 18 października do 22 grudnia 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania...

więcej »

Badania na rynek

Do 17 lutego 2020r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1. Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie wyników prac...

więcej »