język angielski język niemiecki

Modernizacja strony internetowej

Przechodzimy modernizację strony internetowej. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej »

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Przedsiębiorstwa MŚP z makroregionu Polski Wschodniej do 25 października będą mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu...

więcej »

Ścieżka SMART

Do 30 października 2023 roku przyjmowane są wnioski do konkursu SMART dla MŚP oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP. Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Wsparcie w...

więcej »