język angielski język niemiecki

Artykuły

Luka w finansowaniu jako metoda wyznaczania poziomu dofinansowania projektu unijnego

Karolina Stań, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, marzec 2016 r.

Szansa na sfinansowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP

Karolina Paulewicz-Bazała, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, marzec 2016 r.

Modernizacja energetyczna obiektów sportowych

Rafał Cieślak, Builder, 1 marca 2016 r.

Zaspokoić potrzeby dzięki PPP

Rafał Cieślak & Jakub Kot, Builder, 1 marca 2016 r.

Pomoc publiczna na kulturę w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Rafał Cieślak, Gazeta Samorządu i Administracji, 5 lutego 2016 r

PPP w budownictwie komunalnym

Rafał Cieślak, Builder, 1 lutego 2016 r.

POIR ma ofertę dla mikro-, małych i średnich firm na finansowanie zakupu usług proinnowacyjnych

Małgorzata Podgórska, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, luty 2016 r

Miasta i województwa mogą uzyskać środki na budowę dróg

Małgorzata Podgórska, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, luty 2016 r

Nieprawidłowy wybór dostawców i wykonawców skutkuje uznaniem wydatku za niekwalifikowalny

Małgorzata Podgórska, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, styczeń 2016 r

Kontrole w projektach miękkich występują na różnych etapach realizacji dofinansowanej inwestycji

Małgorzata Podgórska, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, styczeń 2016 r