język angielski język niemiecki

Artykuły

Nowe wytyczne w zakresie projektów hybrydowych PPP

Rafał Cieślak, „Gazeta Samorządu i Administracji”, 1 sierpnia 2017 r.

W ochronie środowiska

Rafał Cieślak, „Gazeta Samorządu i Administracji”, 1 czerwca 2017 r.

Oświatowe PPP z dotacją UE. Przykład gminy Wiązowna

Rafał Cieślak, „Gazeta Samorządu i Administracji”, 1 maja 2017 r.

Jak zamówienia in-house usprawnią gospodarkę odpadami

Rafał Cieślak, „Gazeta Samorządu i Administracji”, 1 kwietnia 2017 r.

Jak przebiega procedura udzielania zamówień in-house

Rafał Cieślak, Gazeta Samorządu i Administracji, 1 marca 2017 r.

W pierwszych tygodniach funkcjonowania

Rafał Cieślak, „Monitor Zamówień Publicznych”, 1 marca 2017 r.

Jakie problemy czekają samorządy stosujące zamówienia in-house.

Rafał Cieślak „Gazeta Samorządu i Administracji”, 1 stycznia 2017 r.

PPP. Jak zacząć?

Jakub Kot, „Builder”, listopad 2016 r.

Nowa ustawa o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Rafał Cieślak „Gazeta Samorządu i Administracji”, 20 października 2016 r.

Zamówienia po nowemu

Przemysław Kocielski, Jakub Nasiłowski, „Builder”, wrzesień 2016 r.