język angielski język niemiecki

Artykuły

Rynek PPP - komentarz ekspercki

Rafał Cieślak, „Builder”, wrzesień 2016 r.

Przedsiębiorcy a PPP

Jakub Kot, „Builder”, wrzesień 2016 r.

Są perspektywy dla polskich eksporterów po Brexicie

Jan Kordasiewicz, Gazeta ubezpieczeniowa, 9 sierpnia 2016 r.

Status przedsiębiorstwa ma znaczenia dla wysokość otrzymanego dofinansowania

Małgorzata Podgórska, Informator dotacji unijnych, 3 sierpnia 2016 r.

Hybrydowe PPP

Dr Rafał Cieślak, Jakub Kot, Builder, 1 lipca 2016 r.

Pływalnie i baseny

Jakub Kot, „Pływalnie i baseny”, czerwiec 2016

Fundusze unijne dla placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Małgorzata Podgórska, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, kwiecień 2016 r.

Nie wszystkie inicjatywy są wspierane z funduszy UE

Małgorzata Podgórska, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, kwiecień 2016 r.

PPP z opłatą za dostępność korzystne dla gmin

Rafał Cieślak, Builder, 1 kwietnia 2016 r.

Pływalnie i baseny

Dr Rafał Cieślak, Jakub Kot, Nr 22, marzec-czerwiec 2016 r.