język angielski język niemiecki

Aktualności

23 października 2008

Kancelaria obecna na 2 Ogólnopolskim Kongresie Infrastruktury Sportowej w Spale. Panel seminaryjny na temat możliwości pozyskiwania funduszy UE na sport oraz realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego poprowadził wspólnik Kancelarii Rafał Cieślak.

15 października 2008

Rozpoczynamy cykl szkoleń z zakresu Ocen Oddziaływania na Środowisko, w kontekście pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Szkolenia prowadzi dr Marcin Pchałek - specjalista ds. prawa ochrony środowiska i OOŚ. Więcej informacji: www.balanceeducation.pl

14 października 2008

Przeprowadziliśmy kolejne szkolenie dla środowisk sportowych obejmujące problematykę pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje sportowo-rekreacyjne oraz projekty szkoleniowe i edukacyjne. Szkolenie odbyło się w COS Cetniewo w woj. pomorskim. Dodatkowe informacje na stronie internetowej projektu www.euronasport.pl

1 października 2008

W Rybniku zainaugurowaliśmy II edycję szkoleń z pozyskiwania funduszy unijnych dla szerokopojętych środowisk sportowych. W szkoleniu wzięło udział 100 osób z terenu województwa śląskiego.

15 września 2008

Rozpoczynamy cykl szkoleń dotyczący pozyskiwania bezzwrotnych środków finansowych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Najbliższe szkolenia odbędą się w Warszawie (16.09), Krakowie (08.10) i Gdańsku (22.10). Więcej informacji w zakładce "Szkolenia". Zapraszamy!

12 września 2008

UWAGA. Od dnia 1 października br. biuro Kancelarii mieścić się będzie przy ul. Chopina 5a w Warszawie. Numery telefonów i faksu pozostaną bez zmian.

9 września 2008

W imieniu Krajowego Instytutu Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zapraszamy na bezpłatną konferencję pn. "Realizacja inwestycji sportowych w formule PPP", która odbędzie się w dniu 23 września br. w Warszawie. Program konferencji i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.kirppp.pl.

8 września 2008

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do drugiej edycji projektu szkoleniowego pn. "Przygotowanie szerokopojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia" oraz na stronie internetowej projektu www.euronasport.pl. Serdecznie zapraszamy!

1 lipca 2008

W województwie mazowieckim znane są już terminy naborów wniosków aplikacyjnych do priorytetów i działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Zapraszamy do współpracy samorządy, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

23 czerwca 2008

W Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu pozyskiwania środków z zasobów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje sportowo-rekreacyjne. Kolejne szkolenie planowane jest na wrzesień br.