język angielski język niemiecki

ZAPRASZAMY NA SEMINARIA PPP

Informujemy, że trwa rekrutacja na bezpłatne seminaria regionalne dla przedstawicieli instytucji publicznych oraz przedsiębiorców (średnich i dużych), poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno – prywatnego. Najbliższe seminarium odbędzie się w Kielcach w terminie 26-27 stycznia 2012 r. Szczegółowe informacje na temat seminariów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.ppp.parp.gov.pl.