język angielski język niemiecki

Wraz z naszym partnerem biznesowym "Projekt Hotel" uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Obiektów Hotelowych World Hotel 2008. W panelu seminaryjnym poświęconym inwestycjom, wspólnik Kancelarii Jan Kordasiewicz wygłosił wykład "Gmina jako inwestor – źródła i sposoby finansowania inwestycji turystycznych". Więcej informacji na stronie www.projekthotel.pl