język angielski język niemiecki

Z przyjemnością zawiadamiamy, że zakończyliśmy II edycję cyklu szkoleniowego "Przygotowanie szerokopojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków UE w latach 2007-2013". W ramach przeprowadzonych seminariów szkoleniowych przeszkoliliśmy kolejnych 400 osób. Co bardzo nas cieszy, w ankietach ewaluacyjnych uczestnicy podkreślili przede wszystkim praktyczny wymiar szkoleń.