język angielski język niemiecki

Bony na cyfryzację

Od 20 września do 20 października PARP prowadzić będzie nabór wniosków o tytule bon na cyfryzację. MŚP z całej Polski mogą liczyć na 85% wsparcia w ramach pomocy de mnimis na wydatki związane z zakupem rozwiązań informatycznych służących cyfryzacji i optymalizacji działalności dotkniętej przez COVID. Przewidziana alokacja środków wynosi 110 mln. zł.