język angielski język niemiecki

Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej

PARP przeznacza 50 milionów złotych na wsparcie eksportu MŚP funkcjonujących na terenie Polski Wschodniej. Nabór potrwa od 18 października do 22 grudnia 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 złotych przy 85% dofinansowaniu projektu. W ramach projektu sfinansować można usługi doradcze związane z przygotowaniem do eksportu, marketing i promocję, udział w wydarzeniach branżowych oraz zakup maszyny niezbędnej do prowadzenia eksportu.


Więcej informacji u naszych konsultantów oraz na stronie konkursu:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp