język angielski język niemiecki

Podpisanie umowy o PPP

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy obsługę jednej z pierwszych w Polsce transakcji związanych z zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Doradztwo świadczone przez zespół Kancelarii na rzecz podmiotu publicznego obejmowało zarówno sporządzenie analiz prawno-finansowych, jak też pełne przygotowanie postępowania, negocjowanie warunków umowy o PPP i kompleksową obsługę prawną strony publicznej w procesie zawiązywania partnerstwa. Obecnie przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Zapraszamy do współpracy podmioty zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat możliwości i warunków współpracy z Kancelarią w zakresie obsługi projektów PPP. Kontakt: r.cieslak@kdg.waw.pl