język angielski język niemiecki

Uruchomiliśmy PAKIET EUROPEJSKI® – najnowszy pakiet usług naszej Kancelarii skierowany do jednostek sektora publicznego. W ramach Pakietu Europejskiego oferujemy kompleksowe usługi doradztwa europejskiego, nastawione na stałą współpracę i znaczące zwiększenie szans naszych Klientów na pozyskanie dotacji z funduszy strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, zamieszczoną w zakładce „Dla Samorządów”.