język angielski język niemiecki

Zapraszamy do Poznania na targi FIT-EXPO 2008. W ramach konferencji "Fitness&Sport Marketing" wspólnicy Kancelarii wystąpią z wykładami dotyczącymi możliwości pozyskiwania funduszy europejskich na wzmocnienie bazy sportowej w Ośrodkach Sportu i Rekreacji oraz podniesienie kompetencji zawodowych kadr trenerskich w sporcie. Więcej informacji oraz program konferencji dostępne na stronie fitness.mtp.pl/pl/36069.html.