język angielski język niemiecki

Multimedia (do pobrania)

TVP info z dnia 21 stycznia 2009 r.
, 21 stycznia 2009