język angielski język niemiecki

Standardowe umowy do PPP będzie można znaleźć w internecie

"Powstanie wreszcie wzorcowa dokumentacja dla projektów partnerstwa publiczno-prywatnego" informuje Dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło właśnie przetarg na przygotowanie takiej umowy dla budowy parkingów podziemnych i budynków użyteczności publicznej. W artykule w roli eksperta wypowiada się dr Rafał Cieślak z KDG, który wyraża nadzieję, że z czasem stworzone zostaną wzorcowe umowy także dla innych branż. Specjalista podkreśla, że projekty PPP są na tyle złożone, że wzorcową dokumentację można tutaj traktować jedynie jako wskazówkę do stworzenia własnej dokumentacji.