język angielski język niemiecki

Aquaparki w PPP nie dla każdego

Puls Biznesu opisuje polskie projekty budowy aquaparków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Mimo licznych prób - nie udało się do tej pory sfinalizować żadnej tego typu inwestycji. W ostatnim czasie niepowodzeniem zakończyły się kolejne dwie próby - Katowic i Elbląga. Jako główną przyczynę tego stanu rzeczy cytowany w artykule dr Rafał Cieślak podaje zbyt duże oczekiwania samorządu w stosunku do partnera prywatnego. Ekspert zwraca także uwagę na trudną sytuację na rynku finansowym, która stanowi dodatkową przeszkodzę w realizacji tego typu inicjatyw.