język angielski język niemiecki

Obiekty sportowe po EURO

Redakcja TV Biznes zastanawia się nad tym, co można zrobić, by zbudowana na Euro 2012 infrastruktura zaczęła była dla Polski opłacalna finansowo. Zaproszony do studia ekspert - dr Rafał Cieślak z KDG jako jedno z korzystniejszych rozwiązań przedstawia jej eksploatację w formule partnerstwa puliczno-prywatego. Przy takim modelu eksploatacji obiektów sportowych partner prywatny odpowiada za organizację na obiekcie dużych wydarzeń komercyjnych, a także maksymalne wykorzystanie powierzchni komercyjnej i parkingów.