język angielski język niemiecki

Aktualności

19 lutego 2007

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Krajowego Instytutu Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przy współpracy Grupy Wydawniczej INFOR i Gazety Samorządu i Administracji, ukazała się nasza publikacja pt. „Przewodnik po Mechanizmach Finansowych”. Zachęcamy do pobrania plików i zapoznania się z treścią publikacji w formie elektronicznej na stronie www.kirppp.pl.

12 lutego 2007

Wspólnie z naszym partnerem biznesowym – firmą Katarzyna Jaślar „Organizacja spotkań” przeprowadziliśmy w Krakowie szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. W szkoleniu wzięli udział głównie przedstawiciele jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

więcej »

8 lutego 2007

W warszawskim hotelu „MDM” odbyły się warsztaty organizowane przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej, które prowadzili wspólnicy Kancelarii. Przedmiotem szkolenia było pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013 na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. W warsztatach wzięło udział ponad 30 osób z gmin i powiatów z terenu całego kraju.

1 lutego 2007

Informujemy, że wspólnik Kancelarii Rafał Cieślak został doradcą prawnym Fundacji Szkolnej z siedzibą przy ul. Obrzeźnej w Warszawie. Prowadził będzie bieżącą obsługę prawną oraz stałe doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania przez Fundację środków finansowych z programów pomocowych unijnych i krajowych.

1 lutego 2007

Informujemy, że wspólnik Kancelarii Rafał Cieślak został doradcą prawnym Fundacji Szkolnej z siedzibą przy ul. Obrzeźnej w Warszawie. Prowadził będzie bieżącą obsługę prawną oraz stałe doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania przez Fundację środków finansowych z programów pomocowych unijnych i krajowych.

23 stycznia 2007

Wspólnicy Kancelarii po raz kolejny poprowadzili wykład dotyczący możliwości finansowania fazy przygotowawczej i realizacji inwestycji w sektorze hotelarskim. Szkolenie, organizowane w ramach Akademii Inwestycji Hotelarskich, odbyło się tym razem w Poznaniu.

22 stycznia 2007

Wspólnie z naszym partnerem biznesowym – Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych poświęcone możliwościom finansowania projektów ze środków Mechanizmów Finansowych, Funduszu Kapitału Początkowego i Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. W ten sposób zainicjowano cykl seminariów dotyczących...

więcej »

17 stycznia 2007

Z przyjemnością informujemy, że wspólnik Kancelarii Jan Kordasiewicz – na mocy uchwały Zarządu Krajowego Instytutu Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – został powołany na stanowisko Dyrektora ds. finansowania inwestycji. Będzie zajmował się organizowaniem pracy komórki Instytutu odpowiedzialnej za pozyskiwanie zewnętrznego dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

17 stycznia 2007

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbyło się spotkanie informacyjne dla wójtów i burmistrzów, dotyczące finansowania projektów z wykorzystaniem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spotkanie, w którym uczestniczyło wielu przedstawicieli gmin z obszaru województwa świętokrzyskiego,...

więcej »

15 stycznia 2007

W ramach Akademii Inwestycji Hotelarskich poprowadziliśmy wykład poświęcony finansowaniu hotelowych projektów inwestycyjnych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 2007-2013. Szkolenie odbyło się we Wrocławiu.