język angielski język niemiecki

Aktualności

16 marca 2007

Przygotowujemy nowe partnerstwo! Po sukcesie odniesionym w poprzedniej rundzie aplikacyjnej Mechanizmu Finansowego EOG (priorytet zdrowotny), zostaliśmy zaproszeni do przygotowania kolejnego projektu opierającego się o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt dotyczy wykreowania ponadregionalnego produktu turystyki kulturowej pn. „Szlak Solny św. Kingi” i przeznaczony jest do...

więcej »

13 marca 2007

Podpisaliśmy umowę o współpracy z Grupą Wydawniczą INFOR S.A. – Centrum Edukacji Eurodirect, w ramach której będziemy przygotowywali projekty przeznaczone do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE.

9 marca 2007

Złożyliśmy projekt do Priorytetu: „Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. To pierwsza dokumentacja wnioskowa, jaka wpłynęła w tej rundzie aplikacyjnej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

9 marca 2007

Zapraszamy do współpracy osoby, które posiadają doświadczenie w przygotowywaniu projektów przeznaczonych do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE. Kontakt: r.cieslak@kdg.waw.pl.

6 marca 2007

W dniu 22 marca w hotelu MDM w Warszawie wspólnicy Kancelarii poprowadzą warsztaty dotyczące możliwości finansowania obiektów sportowo-rekreacyjnych. Organizatorem szkolenia jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Zapraszamy! Więcej informacji: www.pkis.pl.

1 marca 2007

Zapraszamy na szkolenie w ramach Akademii Inwestycji Hotelarskich, które odbędzie się w dniu 22 marca w Warszawie. Szczegóły na stronie www.hotelarz.pl.

26 lutego 2007

Informujemy, że Komitet Mechanizmów Finansowych w Brukseli wyraził zgodę na realizację przygotowanego przez Kancelarię projektu pt. „Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce”. Projekt, który uzyskał pierwsze miejsce na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, wdrażany będzie przez partnerstwo publiczno-publiczne, składające się z Instytutu...

więcej »

23 lutego 2007

Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego podpisał z Wyższą Szkołą Bankową umowę o współpracy, której celem jest wspieranie WSB przez Instytut w zakresie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

23 lutego 2007

Kancelaria obecna na BUDMIE – największych targach budowlanych w Polsce. Z ramienia Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej przeprowadziliśmy seminarium poświęcone zewnętrznemu finansowaniu inwestycji sportowo-rekreacyjnych oraz występowaliśmy w roli ekspertów PKIS w czasie czterech dni targów. Problematyka dofinansowania projektów ze źródeł bezzwrotnych oraz finansowania inwestycji...

więcej »

20 lutego 2007

Zapraszamy na kolejną edycję Akademii Inwestycji Hotelarskich, która odbędzie się w dniu 20 lutego w Katowicach. Wykład poświęcony finansowaniu inwestycji hotelowych ze środków UE tradycyjnie poprowadzą wspólnicy Kancelarii. Więcej informacji: www.hotelarz.pl.