język angielski język niemiecki

Aktualności

27 kwietnia 2007

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania środków w ramach FOP zaplanowanym na 08 maja br. w Krakowie informujemy, że kolejne szkolenia odbędą się 28 maja (Kraków), 31 maja (Gdańsk) i 11 czerwca (Warszawa). Serdecznie zapraszamy!

24 kwietnia 2007

Ruszył Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. Zapraszamy do współpracy organizacje i instytucje zainteresowane przygotowaniem wniosków aplikacyjnych. Informacje dotyczące Funduszu dostępne są na stronie: www.funduszngo.pl.

20 kwietnia 2007

Zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem dofinansowania z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmów Finansowych na szkolenie, które odbędzie się w dniu 08 maja br. w Krakowie.

16 kwietnia 2007

Zakończył się nabór do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ogółem złożono ponad 1190 wniosków. Do rozdysponowania jest kwota 176 mln EUR. Kolejny nabór wniosków przewidziany jest na przełomie 2007 i 2008 r.

4 kwietnia 2007

Umowa partnerska podpisana! W dniu dzisiejszym w Bochni ukonstytuowało się Partnerstwo na rzecz Szlaku Solnego św. Kingi. Więcej informacji na: www.bochnia.pl.

30 marca 2007

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia br. o godz. 13.00 w Bochni nastąpi uroczyste podpisanie Umowy partnerskiej pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w przygotowanie projektu pt. „Szlak Solny św. Kingi – ponadregionalny produkt turystyki kulturowej”. Projekt przeznaczony jest do współfinansowania w ramach Mechanizmów Finansowych. Kancelaria koordynuje prace przygotowawcze i odpowiada za...

więcej »

26 marca 2007

Zapraszamy do udziału w VIII Forum Informatyki w Administracji, które odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia br. Na Forum zostanie wygłoszony nasz wykład pt. „Jak przygotować się do pozyskiwania funduszy UE w nowym okresie programowania 2007-2013”. Więcej informacji: www.e-administracja.org.pl.

23 marca 2007

Do grona naszych Partnerów dołączyła firma Smit i Smit Consulting z Krakowa – doradca w zakresie kreacji turystycznych produktów markowych. Zachęcamy do zapoznania się z jej ofertą na stronie www.smit.com.pl.

22 marca 2007

Po raz czwarty Polski Klub Infrastruktury Sportowej zorganizował Warsztaty Edukacyjne. Tematem spotkania było „Finansowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych ze środków Unii Europejskiej”. Więcej informacji: www.pkis.pl.

19 marca 2007

Informujemy, że w dniach 23 i 30 marca br. wspólnicy Kancelarii poprowadzą szkolenia dotyczące finansowania budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych z wykorzystaniem środków z funduszy krajowych. Więcej informacji: www.pkis.pl.