język angielski język niemiecki

Aktualności

20 czerwca 2007

W Wierchomli Małej k. Piwnicznej odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Stacji Narciarskich. Wspólnik Kancelarii Jan Kordasiewicz przedstawił wykład pt. „Możliwości dofinansowania infrastruktury stacji narciarskich z funduszy strukturalnych UE”. Więcej informacji: www.pkis.pl.

19 czerwca 2007

Szkoleniem w Szczecinie zakończyliśmy cykl szkoleń skierowany do sektora pozarządowego pt. „Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych”. W ramach cyklu odbyło się 5 szkoleń w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. Ogółem w szkoleniach wzięło udział 170 osób. Uczestnikom składamy serdeczne podziękowania i życzymy sukcesów w...

więcej »

11 czerwca 2007

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Więcej informacji: www.uzp.gov.pl.

1 czerwca 2007

Z przyjemnością informujemy, że do grona naszych konsultantów dołączyła Pani Dorota Krasna. Zakres jej kompetencji obejmuje przygotowywanie projektów przeznaczonych do współfinansowania ze środków pomocy bezzwrotnej, w tym w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Kontakt: d.krasna@kdg.waw.pl.

26 maja 2007

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słubicach odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Finansowanie sportu w społecznościach lokalnych”, współorganizowana przez Związek Miast Polskich i Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Obecny na konferencji Rafał Cieślak przedstawił uczestnikom możliwości finansowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej metodą partnerstwa publiczno-prywatnego.

więcej »

24 maja 2007

Przypominamy o terminach szkoleń z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: Kraków (28 maja), Gdańsk (31 maja), Warszawa (11 czerwca). Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Jaślar pod nr tel. (012) 425 19 32 i 0600 955 407, email: katarzyna.jaslar@neostrada.pl.

22 maja 2007

W terminie 23-26 maja br. odbędzie się seminarium wyjazdowe do Wiednia, na którym Jan Kordasiewicz zaprezentuje przedsiębiorcom możliwości wykorzystania środków z funduszy UE w nowym okresie programowania 2007-2013. Seminarium organizowane jest przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Więcej informacji: www.pkis.pl

20 maja 2007

Zapraszamy na XXXVII Seminarium Informatyzacji w Administracji Publicznej, na którym Rafał Cieślak wygłosi wykład pt. "Możliwości wykorzystania funduszy UE na finansowanie budowy infrastruktury teleinformatycznej". Więcej informacji na stronie www.cpi.com.pl.

15 maja 2007

Z przyjemnością informujemy, że w ogólnopolskim RANKINGU FIRM DORADCZYCH, sporządzanym co roku przez pismo branżowe „Fundusze Europejskie”, znaleźliśmy się w pierwszej 20-tce firm pozyskujących skutecznie dotacje dla samorządów. Ponadto, zajęliśmy 6 miejsce pod względem wielkości dotacji pozyskanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Więcej...

więcej »

4 maja 2007

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, poświęcone projektowaniu, budowaniu i finansowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniach 10-11 maja br. Więcej informacji: www.pkis.pl.