język angielski język niemiecki

Do zespołu Kancelarii dołączył Jacek Wójcik - konsultant ds. projektów sportowych, który odpowiadał będzie na działania doradcze i szkoleniowe Kancelarii związane z pozyskiwaniem środków pomocowych na infrastrukturę sportową, projekty szkoleniowe i edukacyjne w sporcie i rekreacji, a także usługi z zakresu sport management, skierowane do klubów
i organizacji sportowych. Jacek jest absolwentem Wyższej Szkoły "Edukacja w Sporcie". Posiada praktyczne doświadczenie z zakresu zarządzania klubami sportowymi, organizacją konferencji branżowych oraz pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania działalności w obszarze sportu i rekreacji.