język angielski język niemiecki

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Kancelaria przygotowuje się do realizacji ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pn. "Euro na zdrowie". Po sukcesie cyklu szkoleń "Euro na sport" będzie to kolejne przedsięwzięcie realizowane na terenie całego kraju, którego celem jest przygotowanie uczestników do skutecznego pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Tym razem grupę docelową stanowili będą przedstawiciele sektora ochrony zdrowia. Podobnie jak poprzednio, szkolenia przeprowadzone zostaną w formie dwudniowych seminariów, składających się z części wykładowej i warsztatowej. Szkolenia będą nieodpłatne. Realizację projektu zaplanowano w okresie styczeń-kwiecień 2009 r. Planujemy rozpocząć rekrutację w dniu 15 grudnia br. na stronie internetowej projektu pod adresem www.euronazdrowie.pl. Już teraz serdecznie zapraszamy reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego, szpitali, instytutów naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych, medycznych szkół wyższych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia.