język angielski język niemiecki

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Kredyt Technologiczny.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Hotelu NH w Poznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. Program szkolenia obejmuje podstawowe informacje o systemie wdrażania Kredytu Technologicznego, procedurę ubiegania się o przyznanie premii technologicznej. Na szkoleniu omówione zostaną także kryteria oceny wniosków oraz przeanalizowane najczęstsze błędy przy składaniu wniosków.

Harmonogram szkoleń:
Poznań – 17.11.2009
Warszawa – 01.12.2009