język angielski język niemiecki

Zapraszamy na seminarium "Realizacja obiektów sportowych w gminach", które odbędzie się w dniu 5 marca w Warszawie w ramach Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego "Światło 2010". Seminarium poprowadzi Pan Lech Bartnik, Z-ca Dyrektora ds. inwestycji Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wykład dotyczący źródeł i sposobów finansowania infrastruktury sportowej wygłosi wspólnik zarządzający Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Pan Jan Kordasiewicz. Zgłoszenia: www.lightfair.pl