język angielski język niemiecki

Zamiany prawno-organizacyjne w samorządach – bezpłatne konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dotyczące zmian prawno-organizacyjnych prowadzonej działalności w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych. Konsultacje prowadzone będą od 4 maja do 30 czerwca br. w godzinach pracy Kancelarii. Udział w konsultacjach możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny – kontakt: Zbigniew Wojciechowski (z.wojciechowski@kdg.waw.pl; tel. 022 499 51 80).