język angielski język niemiecki

Zapraszamy na szkolenie pt. „Polsko-Szwajcarski Program Badawczy”, które poświęcone będzie możliwościom uzyskania bezzwrotnej dotacji na realizację projektów badawczych wspólnie z partnerami ze Szwajcarii. Szkolenie poprowadzi Pani Karolina Paulewicz-Bazała, doświadczony specjalista z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego. Szczegółowe informacje i zapisy: http://www.balanceeducation.pl/szkolenie/m/30/sz/194.