język angielski język niemiecki

Badania na rynek

Do 17 lutego 2020r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1. Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 milion zł.


W ramach projektu dofinansowanie na: • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych
  produktów;

 • zakup nieruchomości;

 • roboty budowlane;

 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal;

 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne;

 • eksperymentalne prace rozwojowe;

 • usługi doradcze;

Wartość dofinansowania jest zgodna z mapą pomocy regionalnej i jest uzależniona od lokalizacji projektu (tj. do 70%).


Alokacja konkursu to 300 mln złotych.

Więcej informacji na:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2">https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2

Zapraszamy do współpracy.


Prace B+R - Szybka Ścieżka


Od 22 marca do 4 maja w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Konkurs będzie podzielony na rundy i będzie przeznaczony zarówno dla MŚP jak i dużych przedsiębiorstw poza województwem mazowieckim.

W ramach kosztów kwalifikowanych dofinansowaniu podlega m.in.: • wynagrodzenie personelu;

 • podwykonawstwo;

 • surowce i materiały;

 • amortyzacja i wynajem sprzętu;

 • licencja specjalistycznego oprogramowania;

 • Ryczałt kosztów pośrednich 25%.

Zapraszamy na darmową konsultację projektu.


Granty na EurograntyW 2021 r. kontynuowane będzie wsparcie w ramach działania Granty na eurogranty, którego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Komisji Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Dotacja może być przeznaczona na usługę doradczą, organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz tłumaczenia. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.