język angielski język niemiecki

Na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki kancelaria uczestniczyła w seminarium pt. „Nowe szanse dla rozwoju PPP w Polsce”. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, kancelarii prawnych firm doradczych i innych instytucji zajmujących się problematyką partnerstwa publiczno-prywatnego. Wspólnik kancelarii Rafał Cieślak wygłosił prelekcję na temat PPP w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Relacja z seminarium wraz z prezentowanymi materiałami dostępna jest na stronie internetowej: http://www.mg.gov.pl/node/11955