język angielski język niemiecki

Na zaproszenie Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych, Kancelaria po raz kolejny weźmie udział w konferencji dotyczącej finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniu 25 listopada br. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6. W trakcie konferencji aplikant adwokacki Błażej Wojnicz zaprezentuje prawne aspekty transferu kapitału w przedsięwzięciach innowacyjnych. Więcej informacji: http://www.psab.pl/