język angielski język niemiecki

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbyło się spotkanie informacyjne dla wójtów i burmistrzów, dotyczące finansowania projektów z wykorzystaniem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spotkanie, w którym uczestniczyło wielu przedstawicieli gmin z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprowadził wspólnik Kancelarii Jan Kordasiewicz.