język angielski język niemiecki

Kancelaria obecna na BUDMIE – największych targach budowlanych w Polsce. Z ramienia Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej przeprowadziliśmy seminarium poświęcone zewnętrznemu finansowaniu inwestycji sportowo-rekreacyjnych oraz występowaliśmy w roli ekspertów PKIS w czasie czterech dni targów. Problematyka dofinansowania projektów ze źródeł bezzwrotnych oraz finansowania inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego cieszyła się szczególnie dużym zainteresowaniem.