język angielski język niemiecki

Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze sportowej w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pierwszego Raportu „Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze sportowej w Polsce”.

Raport obejmuje pełne 2 lata funkcjonowania przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Znajdą w nim Państwo m.in. rodzaje obiektów sportowych przewidzianych do realizacji w PPP, warunki udziału w postępowaniach i kryteria oceny ofert, pełne zestawienie prowadzonych dotychczas postępowań PPP.

Pełny tekst raportu do pobrania pod adresem: http://www.kdg.waw.pl/raport/index.html lub bezpośredni ze strony internetowej Kancelarii.