język angielski język niemiecki

Informujemy, że Komitet Mechanizmów Finansowych w Brukseli wyraził zgodę na realizację przygotowanego przez Kancelarię projektu pt. „Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce”. Projekt, który uzyskał pierwsze miejsce na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, wdrażany będzie przez partnerstwo publiczno-publiczne, składające się z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Kancelaria odpowiedzialna była za przygotowanie koncepcji projektu, doradztwo prawne w zakresie powołania konsorcjum i ukonstytuowania partnerstwa oraz przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”.