język angielski język niemiecki

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słubicach odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Finansowanie sportu w społecznościach lokalnych”, współorganizowana przez Związek Miast Polskich i Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Obecny na konferencji Rafał Cieślak przedstawił uczestnikom możliwości finansowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej metodą partnerstwa publiczno-prywatnego.