język angielski język niemiecki

W dniu 19 września przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące "Rządowego programu wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych". Udział wzięło ponad 60 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pożytku publicznego. Wykłady prowadzili Dobrosław Dowiat-Urbański Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Budownictwa w Ministerstwie Budownictwa oraz wspólnik kancelarii Jan Kordasiewicz.