język angielski język niemiecki

Wspólnicy Kancelarii aktywnie uczestniczyli w I Ogólnopolskim Kongresie Infrastruktury Sportowej – najważniejszym wydarzeniu tego kwartału związanym z rozwojem bazy sportowo-rekreacyjnej. Rafał Cieślak wygłosił wykład na temat "Jak skutecznie ubiegać się o dotacje z funduszy UE? Strategia wnioskowania". Dzięki formule targowo-wystawienniczej możliwe było także nawiązanie cennych kontaktów biznesowych. Organizatorem kongresu był Polski Klub Infrastruktury Sportowej oraz Związek Miast Polskich.