język angielski język niemiecki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o powierzeniu naszej firmie realizacji projektu pt. "Przygotowanie szeroko pojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013". W związku z tym, Kancelaria zorganizuje i przeprowadzi 2-dniowe seminaria w województwach: pomorskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, śląskim i małopolskim. Realizacja projektu przewidziana jest na I kwartał 2008 r. Będziemy informować Państwa na bieżąco o szczegółowym harmonogramie planowanych szkoleń.