język angielski język niemiecki

"Fundusze unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy" to pierwsza książka na rynku wydawniczym szczegółowo omawiająca programy pomocowe dla przedsiębiorców w okresie programowania 2007-2013. Autorami poradnika są pracownicy naszej Kancelarii. Informacje o możliwościach zakupu książki dostępne są na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej UNIMEX pod adresem www.nsklep.unimex.pl.