język angielski język niemiecki

Przypominamy, że w dniu 11 grudnia br. w Białymstoku planowane jest szkolenie dla inwestorów branży turystycznej i hotelarskiej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE na rozwój bazy noclegowej i infrastruktury okołoturystycznej. Szczegółowych informacji udziela współorganizator szkolenia Pani Katarzyna Jaślar pod nr tel. (012) 425 19 32 i 0600 955 407, email: katarzyna.jaslar@neostrada.pl.